moodle

logo 2019 2
КАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
имени генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Волжский государственный университет водного транспорта"
Храм

Xəzər  institutunun  tələbələrinin - Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşlarının  uyğunlaşmasının  əlverişli  mühitinin  formalaşması  məqsədi  ilə  və  həmçinin  bizim  ölkələrimiz  arasında  tərəfdaşlıq  əlaqələrinin  möhkəmlənməsi  və  inkişafı  əlaməti  məqsədilə,  bizim  institutun  xarici  tələbələr  üçün  saytının  bölməsinin  məlumatının  azərbaycan  dilinə  tərcüməsində  kömək  etməyi  xahiş  edirik.

 

XARİCİ  VƏTƏNDAŞLARIN  XƏZƏR  İNSTİTUTUNDA  TƏHSİL  ALMASI

 

TƏHSİL  ALMA

Xəzər  dəniz  və  çay  nəqliyyatı  institutunda  (XDÇNİ)   tədris  ili  1  sentyabrdan  30  iyuna  kimi  uzanır.

Bütün  ali  (AT)  və  orta  peşə  təhsili (OPT) fakültələrində  əyani  və  qiyabi  təhsil  forması  mövcuddur.

Təhsil  müddəti:

AT  fakültəsi:

- BSc/BA  (bakalavr,  "Nəqliyyat  proseslərinin  texnologiyası"  hazırlığı  istiqaməti

- əyani  təhsil  formasında  4  tədris  ili;  qiyabidə - 4,2

- mütəxəssis  (ixtisaslar:  "Gəmiidarəetmə";  "Gəmi  enerji  qurğularının  istismarı";  "Gəmi  elektrik  avadanlıqlarının  istismarı  və  avtomatika")  - əyani  təhsil  formasında  5  tədris  ili;  qiyabidə 5,2

OPT  fakültəsi:

- texnik  (ixtisaslar:  Gəmiidarəetmə";  "Gəmi  enerji  qurğularının  istismarı";  "Gəmi  elektrik  avadanlıqlarının  istismarı  və  avtomatika";  "Gəmi  qayırma")- əyani  təhsil  forması ( 9 - cu  sinif  bazasında) -  3  tədris  ili  10  ay;  qiyabi  təhsil  forması (11  sinif  bazasında) - 3  tədris  ili  10  ay.

Tədris  rus  dilində  aparılır,  buna  görə də  əvvəlcədən  yaxşı  dil  hazırlığı  lazımdır.  Rus  dilinin  hazırlaşdırılmasında lazımi  köməyi  Siz  Xəzər  institutunun  dilçilik  mərkəzində  ala  bilərsiniz.

 

DAXİL  OLMA

 

Xəzər  dəniz  və  çay  nəqliyyatı  institutuna  oxumağa  qəbul  "2016  cı  ildə  Voljsk  su  nəqliyyatı  dövlət  universiteti"  AT  FDBTM  qəbul  qaydalarına  uyğun  olaraq  gedir.  Bu  qəbul  qaydaları  ilə  həm  baş  ATM - Voljsk  universitetinin  saytında  və  həm də  bizim  saytın  Qəbul  komissiyası  səhifəsində  tanış  olmaq  olar. Həmçinin  istiqamətlərin  və  müxtəlif  fakültələrdə  qəbul  imtahanlarının  siyahısını  görmək  olar.

Siz  qıbul  komissiyasına  aşağıdakı  sənədləri  verməli  olacaqsınız:

- Tələbənin  müəyyən  olunmuş  formada  Voljsk  dövlət  universitetinə  təhsil  almağa  qəbulu  barəsində  anket - ərizə

- Təhsil  barəsində  Rusiya  Federasiyasının  dövlət  nümunəli  sənədlərinə  ekvivalent  olan,  ali  təhsilin  uyğun  mərhləcəsinə  daxil  olmaq  üçün  lazım  olan,  ixtisası (dərəcəni ),  öyrənilmiş  fənnləri  və  onlardan  alınmış  qiymətlər  göstərilməklə  təhsil  barəsində  sənədlər:  bakalavriat,  ixtisası:  tam  orta  təhsil  barəsində  şəhadətnamə (Təhsil  barəsində  sənədlər  diplomun  verildiyi  ölkədə  leqallaşdırma  prosedurası  keçməlidir.  Leqalizasiya  prosedarusı  barəsində  Siz  Rusiya  Federasiyasının,  sənədin  verildiyi  ölkənin  səfirliyində  və  yaxud  "Başekspertmərkəzi"  DFQDBM  saytında  tanış  ola  bilərsiniz);

- orta  təhsil  barəsində  sənədlərin  və  öyrənilmiş  fənnlərdən  olan  qiymətlərin  rus  dilinə  natoriusun  təsdiq  etmiş  olduğu  tərcüməsi;

- xaricdə  alınmış  təhsilin  ekvivalentliyi  barəsində  müəyyən  olunmuş  formada  şəhadətnaməsi;

- müəyyən  olunmuş  formada  (086 u)Rusiya  Federasiyasında  yaşamaq  və  uyğun  istiqamətdə (ixtissalaşdırmada)  təhsil  almaq  üçün  tibbi  zərərliyin  olmaması  barəsində  göstərən  tibbi  arayış;

-  VİÇ- infeksiyası  olmaması  barəsində  göstərən,  Rusiya  Federasiyası  ərazisində  etibarlı  olan  arayış (sertifikat);

- icazənamə  ilə  pasport  və  miqrasiya  kartı;

- 3x4  ölçüdə  altı  ədəd  tutqun  şəkil.

Təhsil  sənədlərinin  rus  dilinə  tərcüməsi  Rusiya  Federasiyasının  notariusu  tərəfindən  yaxud  Rusya  Federasiyasının  sənədlərin  verildiyi  ölkədəki  konsulluğu  yaxud  səfirliyi  tərəfindən  təsdiq  olunmalıdır.  Xarici  dövlətlərin  təhsil  və  elmi  adları  barəsindəki  sənədləri  müəyyən  olunmuş  qaydada  təsdiq  edilmə  və  ekvivalentliliyinin  müəyyən  olunması  prosedurasını  keçməlidirlər (ətraflı  məlumat  www.nic.gov.ru da)/

VİÇ ə testdən  keçməyi  və  tibbi  arayışı  su nəqliyyatı  işçiləri  üçün  ixtisaslaşdırılmış  klinikada  almaq  lazımdır ( Həştərxan ş., Zavod  mey. , 17 )

İnstitutun  əlavə  məlumatlar  tələb  etmək  hüququ  vardır.

İCAZƏ  DƏVƏTNAMƏSİ

Qəbul  imtahanlarının  müfəvvəqiyyətli  keçdiyi  və  tələbələr  sırasına  qəbul  olmağa  təqdim  olunduğu  halda,  Sizə  XDÇNİ təhsil  icazənaməsi  ilə  Rusiya  Federasiyasına  gəliş  dəvətnaməsi  sənədləşdirmək  lazımdır. Belə  dəvətnaməni  almaq  üçün  Sizə  beynəlxalq  əlaqələr  şöbəsinə  aşağıdakı  sənədləri  təqdim  etmək ( şəxsən, poçtla,  faksla  yaxud  e-mail. -lə ) lazımdır:

- doldurulmuş  anket ərizəsi;

- namizədin  təhsil  üçün  anketi;

- Sizin  pasportunuzun  ilk  iki  səhifəsinin  surəti.

Sizin  tətəfinizdən  verilmiş  sənədlərə  baxıldıqdan  sonra,  MXŞ  Federal  miqrasiya  xidməti  orqanına  təqdim  etmək  üçün  lazımi  sənədləri  hazırlayır  və  FMX - dən  RF  gəlmək  dəvətnaməsini  alan  kimi  onu  Sizə  göndərir.

Zəhmət  olmasa,  icazənamənin  sənədləşdirilməsi  prosedurası  ilə  əvvəlcədən  rusiyanın   Sizin  ölkənizdəki  səfirliyində  tanış  olun.  Dəvətnamənin  sənədləşdirilməsi  45  gündən  az  olmayaraq  çəkir,  buna  görə də  göstərilən  sənədləri  MXŞ  mümkün  qədər  əvvəlcədən  təqdim  etmək  lazımdır.

Təhsil  almağa  müqavilənin  bağlanması

XDÇNİ  təhsil  almağa  müqavilə  qəbul  imtahanlarını müvəffəqiyyətli  keçdikdən  sonra  sənədləşdirilir  və  tələbələr  sırasına  qəbul  olmağa  təminat  verir.

Sizin  xərcləriniz  aşağıdakı  kimi  formalaşacaqdır: 

Rus  dilini ( lazım  olduqda )  və  profil  fənnlərin  öyrənilməsinin  hazırlıq  kursları           

seçilmiş  istiqamətdə (İxtisas ) təhsilin  dəyəri

tələbə  yataqxanasında  yaşamaq  dəyəri

tibbi  arayış  və  VİÇ -ə  testin  dəyəri

tibbi  sığortalama  yaxud  tibbi  xidmət  olunma  barəsində  müqavilə

Siz  həmçinin  xərcləməli  olacaqsınız: 

təhsil  barəsində  sənədlərin  ekspertizası

təhsil  barəsində  sənədlərin  tərcüməsi ( onların  qiymətləri  barəsində  məlumata  görə  Başekspertmərkəzinə  müraciət  edin )

Kitablardan  XDÇNİ  kitabxanasında  istifadə  - pulsuzdur.

 

           

Okuw

Kaspiýsk  deňiz we derýa ulaglar insitutynda  okuw ýyly  1-nji sentýabrdan  30-njy iýuna çenli dowam edýär.

Ýokary  (ÝB) we orta  hünär biliminiň (OHB) fakultetleriniň ählisinde gaýybana we gaýybana däl okuw bölümleri bar.

 

Okuwyň dowamlylygy:

 

ÝB fakulteti:

 

-         BSс/BA (bakalawr, “Transport prosesleriň tehnologiýasy” taýýarlamak ugry) 4 okuw ýyly gaýybana däl okuw bölüminde; 4,2 okuw ýyly gaýybana bölüminde;

 

-         hünärmen(hünärler: «Gämi dolandyrmak»; «Gämi energetik desgalary peýdalanmaklyk»;«Gämi elektrik enjamlary  peýdalanmaklyk we  awtomatika»)- 5 okuw ýyly gaýybana däl  okuw bölüminde; 5,2- gaýybana bölüminde.

 

OHB fakulteti:

 

-tehnik(hünärler: «Gämi dolandyrmak»; «Gämi energetik desgalary  peýdalanmaklyk»; «Gämi elektrikenjamlary peýdalanmaklyk we awtomatika»; «Gämigurluşyk»)- gaýybana  däl okuw bölüminde (9 synp bilim esasynda)- 3 okuw ýyly 10 aý; gaýybana okuw bölüminde (11 synp bilim esasynda) – 3 okuw ýyly 10 ay.

Okuw  rus dilinde  alnyp barylýar, şonuň  üçin  gowy dil taýýarlygy gerek. Rus dili taýýarlygy boýunça gerek bolan kömegi Siz Kaspiý institutynyň lingwistik  merkezinde alyp bilersiňiz.

 

Okuwa giriş

 

Kaspiý deňiz we derýa ulaglar institutynda okuwa giriş“Ýokary bilim Federal döwlet býudžet bilim edarasy “Wolžsk  döwlet  suw ulaglar uniwersitetine 2016-njy ýylda okuwa kabul ediş düzgünlerine”  laýyklykda geçirilýär, şol düzgünler bilen baş ýokary okuw jaýy bolan Wolžsk uniwersitetiniň saýtynda, şeýle-hem biziň saýtymyzyň Kabul ediş toparynyň sahypasynda tanyşyp bilersiňiz. Şol ýerde   ugurlaryň sanawyny  we dürli fakultetlerdäki giriş synaglary görüp bolýar.

 

Kabul ediş toparynaSiz aşakdaky resminamalary tabşyrmalysyňyz:

-         Okuwçynyň Wolžsk döwlet uniwersitetine okuwa kabul etmek baradaky  kesgitlenen  nusgada maglumat- arzasy;

 

Ýokary bilimiň degişli derejesine girmek üçin zerur bolan Russiýa Federasiýasynyň döwlet nusgaly bilim baradaky resminalaryna deň derejede bolan bilim baradaky resminamalary, derejesi, öwrenilen dersler we olar boýunça alnan bahalaryň görkezilmegi bilen: bakalawr, hünärmen: doly orta bilim barada şahadatnama (Bilim baradaky resminamalar diplom berilýän ýurtda  kanunlaşdyrmatertibini geçmelidir. Kanunlaşdyrma tertibi barada maglumaty resminamany berýän ýurtdaky RF-nyň ilçihanasynda ya-da «Glawekspertsentr» Federal döwlet ylmy býudžet edarasynyň saýtynda alyp bilersiňiz);

-         bilim baradaky resminamalaryň we okalan dersler boýunça bahalaryňkepillendiriji tarapyndan tassyklanan rus dilinde terjimesi;

-         daşary ýurtda alnan bilimiň deň derejeliligi barada kesgitlenen nusgadakyşahadatnama;

-         RF-da  ýaşamak  we degişli ugurda(hünär boýunça) okamak üçin  lukmançylyk ýaramazlyklaryň ýoklugy barada kesgitlenen nusgada lukmançylyk kepilnamasy(086y);

-         RF-nyň çäginde hereket edýän, AIW infeksiýasynyň  ýoklugyny tassyklaýan kepilnama(şahadtnama);

-         wizaly pasport  we migrasion kartasy;

-          6 sany 3x4 ölçegdäki surat.

 Okuw  resminamalaryň  rus dilindäki terjimesi Russiýa Federasiýasyndaky kepillendirijisi tarapyndan ýa-da resminamany beren ýurtdaky RF-niň konsullygy ýa-da ilçihanasy tarapyndan tassyklanmalydyr. Daşary ýurtlaryň bilim we ylym derejeleri baradaky resminamalary bellenen tertipde ykrar etme düzgünini we  deň derejliligi kesgitlemek tertibini geçmelidir (doly maglumatlar şu salgyda www.nice.gov.ru).

AIW barlagy we lukmançylyk kepilnamasyny diňesuw ulaglary işgärleri üçin ýöriteleşdirilen lukmançylyk edarasynda geçmeli we almaly (Astrahan ş., Zawodskaýa meýdançasy,17).

Institut goşmaça maglumatlary talap etmäge haklydyr.

 

Wiza çakylygy.

 

Giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran we okyjylaryň sanawyna goşmaga hödür edilen ýagdaýňyzda okuw wizasy boýunça RF-na girmek üçin Size KDDUI-niň çakylyk hatyny resmileşdirmek gerek. Şol çakylyk hatyny almak üçin Siz halkara aragatnaşyklar bölümine(elin,poçta,e-mail arkaly) Halkara aragatnaşyklar bölümine aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

-doldurylan maglumat- arza;

-okamaga dalaşgäriň maglumatnamasy;

-pasportyňyzyň birinji we ikinji sahypalarynyň nusgalary.

 

Siziň tabşyran resminamalaryňyza seredilenden soň, Halkara aragatnaşyklar bölümi şol  Federal migrasion gullygynyň edaralaryna hödürlemek üçin gerekli resminamalary taýýarlar we FMG-dan RF-na girmek üçin çakylygy alandan soň Size ugradar.

Öz ýurduňyzdaky Russiýanyň ilçihanasynda wiza resmileşdirilmeginiň tertibi bilen öňünden tanyş bolmagyňyzy haýyş edýäris. Çakylyk haty azyndan 45 güniň dowamynda resmileşdirilýär,şonuň üçin görkezilen resminamalary Halkara aragatnaşyklar bölümine mümkin bolan tiz wagtyň ozünde tabşyrmaly.

 

 

Okuw üçin şertnamany baglaşmak

 

KDDUI-da okamak üçin şertnama giriş synaglardan üstünlikli geçilenden soň  resmileşdirilýär we talyplaryň  sanawyna girizmekden öň bolýar.

 

Siziň çykdaýjylaryňyz aşakdakylardan ybarat bolar:

 

-rus dilini we hünär dersleri okatmak üçin taýýarlyk okuwlary (zerur bolan halatynda);

-saýlanan ugur (hünär) boýunça  okuw tölegi;

-talyplar umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamak üçin töleg;

-AIW (AIDS) üçin barlagy we lukmançylyk kepilnamasy üçin töleg;

-lukmançylyk  ätiýaçlandyrma ýa-da lukmançylyk hyzmatlary barada şertnama.

 

Şeýle hem, Siz aşakdakylar üçin çykdaýjy edersiňiz.

 

-bilim  baradaky resminamanyň ekspertizasy;

-bilim baradaky resminamalaryň terjimesi (şol hyzmatlar üçin tölegler barada maglumatlar üçin Glawekspertsentrine ýüz tutuň)

 

KDDUI-niň  kitaphanalarynda  kitaplardan peýdalanmak mugtdyr.

 

      

 

تحصیل شهروندان خارجی در انستیتوی کاسپیسکی

 

تحصیل

سال تحصیلی در انستیتوی کاسپیسکی وسائل حمل و نقل رودخانه‌ای و دریایی از 1 سپتامبر تا 30 ژوئن طول می‌کشد.

در کلیه دانشکده‌ها آموزش دوره عالی و متوسطه حرفه‎‌ای تحصیل  به صورت روزانه و غیر حضوری صورت می‌گیرد.

طول مدت تحصیل:

دانشکده آموزش عالی:

-       BSc/BA (کارشناس، رشته «تکنولوژی فرآیند‌های حمل و نقله‌ای»)

-       4 سال آموزش شیوه روزانه؛ 2، 4 سال آموزش شیوه غیر حضوری؛

-       تخصصی (رشته‌ها: «کشتی‌رانی»؛ «استفاده از دستگاه‌های تولید انرژی کشتی»؛ «استفاده از تجهیزت برقی کشتی و دستگاه‌های اتوماتیک») – 5 سال آموزش شیوه روزانه؛ 2، 5 سال آموزش غیر حضوری.

دانشکده آموزش متوسطه حرفه‌ای:

-       کارشناس فنی (رشته‌ها: «کشتی‌رانی»؛ «استفاده از دستگاه‌های تولید انرژی کشتی»؛ «استفاده از تجهیزت برقی کشتی و دستگاه‌های اتوماتیک»؛ «کشتی‌سازی») – 3 سال و 10 ماه آموزش شیوه روزانه (بر اساس برنامه پایه 9 مدرسه)؛ 3 سال و 10 ماه آموزش شیوه غیر حضوری (بر اساس برنامه پایه 11 مدرسه)

تحصیل در این انستیتو به زبان روسی انجام می‌شود بدین دلیل لازم است که زبان روسی یاد بگیرید. حمایت مربوط جهت یاد گرفتن زبان روسی میتوان در مرکز زبان‌شناسی انستیتوی کاسپیسکی دریافت نمود.

ورود به انستیتو

ورود به انستیتوی کاسپیسکی وسائل حمل و نقل رودخانه‌ای و دریایی مطابق با «قوائد پذیرش دانشجویان به موسسه آموزش دولتی فدرال آموزش عالی «دانشگاه دولتی ولژسکی وسائل حمل و نقل روی آبی در سال 2016»» صورت می‌گیرد که اطلاعاتی در مورد آن قواعد میتوان هم در سایت موسسه آموزش عالی اصلی – دانشگاه ولژسکی و هم در صفحه کمیسیون پذیرش در سایت این انستیتو وصول نمود. همچنین در آن سایت میتوان فهرست رشته‌ها و امتحانات ورودی به دانشکده‌های گوناگون را نگاه نمود.

شما باید به کمیسیون پذیرش مدارک ذیل را ارائه نمایید:

-       پرسشنامه درخواست شکل معین برای ورود به تحصیل در دانشگاه دولتی ولژسکی؛

-       مدارک تحصیلی معادل با مدارک تحصیلی فدراسیون روسیه لازم برای ورود به سطح مربوطه آموزش عالی، با اشاره نمودن دوره آموزشی، دروس و نمرات مربوط به آن: کارشناسی، تخصصی: مدرک پایان دوره آموزش متوسطه کامل (لازم است که مدارک تحصیل مورد تصدیق رسمی در کشور صدور آن قرار بگیرد. اطلاعات در مورد تصدیق نمودن سند را میتوان در سفارت فدراسیون روسیه در کشور صدور سند و یا در سایت موسسه علمی دولتی فدرال «گلاو اکسپرت تسنتر» دریافت نمود)؛

-       مدارک تحصیلی با ذکر نمرات دروس آموخته که به زبان روسی ترجمه شده و به تایید دفتر ثبت اسناد رسیده باشد؛

-       گواهینامه معادله تحصیل که در خارج از کشور دریافت شده شکل تعیین شده؛

-       گواهینامه سلامت شکل تعیین شده (086 او)، که طبق آن هیچ مانع برای زندگی در فدراسیون روسیه و تحصیل در رشته مربوط وجود ندارد؛

-       گواهینامه سلامت برای HIV که دارای اعتبار در سرزمین فدراسیون روسیه باشد؛

-       پاسپورت با ویزا و کارت مهاجرت؛

-       6 قطعه عکس در سایز 4×3 سانتیمتر.

ترجمه مدارک تحصیل به زبان روسی باید به تایید دفتر ثبت اسناد در فدراسیون روسیه یا کنسولگری  و یا سفارت فدراسیون روسیه  در کشور صدور مدارک رسیده باشد. مدارک تحصیلی و عنوان علمی کشور‌های خارجی باید مورد تصدیق رسمی و تعیین معادله به ترتیب معین قرار بگیرد (اطلاعات بیشتر در سایت www.nic.gov.ru)

آزمایش تستHIV  و دریافت گواهینامه سلامت باید در درمانگاه اختصاصی برای کارمندان وسائل حمل و نقل روی آبی انجام داده باشد (شهر آستراخان، میدان زاوودسکایا، 17)

انستیتو حق دارد اطلاعات تکمیلی تقاضا نماید.

دعوتنامه ویزا

در صورت موفقیت در امتحانات ورودی و معرفی برای پذیرش به تعداد دانش آموزان باید دعوتنامه انستیتوی کاسپیسکی حمل و نقل رودخانه‌ای و دریایی را جهت ورود به فدراسیون روسیه از طریق ویزای تحصیلی تنظیم نماید. برای دریافت این دعوتنامه شما (شخصا، از طریق پستی، نمابر یا پست الکترونیکی) باید اسناد ذیل را  به اداره ارتباطات بین المللی ارائه نمایید:

-       پرسشنامه درخوست پر شده؛

-       پرسشنامه داوطلب تحصیل؛

-       کپی دو صفحه اول پاسپورت شما.

اداره ارتباطات بین المللی بعد از بررسی اسناد ارائه شده از طرف شما اسناد لازم را جهت ارائه به اداره مهاجرت فدرال تنظیم می‌نماید و بعد از وصول دعوتنامه برای ورود به سرزمین روسیه از اداره مهاجرت فدرال آن را به شما ارسال خواهد نمود.

لطفا ترتیب تنظیم ویزا در سفارت فدراسیون روسیه در کشورتان را از پیش مطالعه نمایید. تنظیم دعوتنامه بیش از 45 روز طول می‌کشد لذا اسناد مذکور را باید هر چه زودتر به اداره ارتباطات بین المللی ارائه نمود.

انعقاد قرارداد تحصیل

قرارداد تحصیل در انستیتوی کاسپیسکی وسائل حمل و نقل رودخانه‌ای و دریایی بعد از اتمام آزمون‌های ورودی و قبل  از پذیرش به تعداد دانش‌آموزان انعقاد می‌گردد.

هزینه‌های شما به شرح زیر می‌باشد:

-       دوره پیش‌دانشگاهی (در صورت لازم) آمورش زبان روسی و دروس مقطع کارشناسی؛

-       هزینه تحصیل در رشته مربوط؛

-       هزینه زندگی در خوابگاه؛

-       هزینه گواهینامه سلامت و آزمون تست HIV

-       بیمه درمانی یا قرارداد ارائه خدمات درمانی.

هزینه‌های تکمیلی:

-       تحقیق مدارک تحصیلی؛

-       ترجمه مدارک تحصیلی (برای دریافت اطلاعات در مورد قیمت آن به «گلاو اکسپرت تسنتر» مراجعه نمایید)

استفاده از کتاب‌های کتبخانه انستیتوی کاسپیسکی وسائل حمل و نقل رودخانه‌ای و دریایی مجانی است

 

 

 

 

 

ОҚУ

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтының оқу жылы  1 қыркүйектен 30 маусымға дейін болады.

Жоғары және орта кәсіби білім беретін барлық факультеттерде күндізгі және сырттай оқу жүйесі бар.

Оқу мерзімі:

Жоғары білім факультеті:

- BSc/BA (бакалавр, «Көліктік үдерістер технологиясы» бағытын даярлау) – күндізгі оқу нысанында 4 оқу жылы, сырттай оқу – 4 жыл 2 ай;

         - маман (мамандықтар: «Кемежүргізу»; «Кеме энергетикалық қондырғыларды пайдалану»; «Кеме электрожабдықтарын және автоматика пайдалану»)–күндізгі оқу нысанында 5 жыл, сырттай оқу – 5,2 жыл.

         Орта кәсіби білім беру факльтеті;

- техник (мамандықтар: «Кемежүргізу»; «Кеме энергетикалық қондырғыларды пайдалану»; «Кеме электрожабдықтарын және автоматика пайдалану», «Кемежасау»)–күндізгі оқу нысанында (9 сынып негізінде) 3 жыл 10 ай, сырттай оқу (11 сынып негізінде) – 3 жыл 10 ай.

         Оқу орыс тілінде жүргізіледі, сол үшін үміткер алдын ала тілдік дайындықтан өткені дұрыс. Орыс тілін үйрену үшін қажетті көмекті Каспий институтының лингвистикалық орталығынан алуға болады.

 

Оқуға түсу

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтына оқуға түсу «2016 жылғы Волжск су көлігі мемлекеттік универистеті» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің қабылдау ережесіне» сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жөнінде толық ақпараттармен Волжск университетінің сайтынан, сондай-ақ біздің сайтымыздағы Қабылдау комиссиясы бөлімінен таныса аласыздар. 

 

Сіз қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды ұсынуыңыз қажет:

- Волжск мемлекеттік университетіне оқуға қабылдау туралы үміткердің белгіленген үлгідегі анықтама-өтініші;

- жоғары білім алудың тиісті деңгейіне оқуға түсуге қажетті  бакалавриат, специалитет: толық орта білімі туралы куәлігі, оқытылған пәндер мен оның бағалары, біліктілігі (дәрежесі) көрсетілген Ресей Федерациясының мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттарына баламалы білімі туралы құжаттар (білімі туралы құжаттар диплом берген елде заңдастыру (легализация) тәртібі жүргізілуі тиіс. Заңдастыру тәртібі туралы құжат берген елдегі Ресей Федерациясының Елшілігінен немесе ФГНБУ «Главэкспертцентр» сайтынан білуге болады).

- Білімі және оқыған пәндері бойынша бағалары туралы нотариалды куәландырылған орыс тіліндегі аудармасы;

- белгіленген үлгідегі шетелде оқыған баламалы білімі туралы куәлік;

- Ресей Федерациясында тұруға және тиісті бағытта оқуы (специалитет)үшін медициналық қарсы көрсетілімнің жоқ екенін растайтын белгіленген үлгідегі (086у) медициналық анықтама;

- Ресей Федерациясының аумағында қолданысқа ие ВИЧ-инфекциясы жоқтығын растайтын анықтама (сертификат);

- паспорт және миграциялық карта;

- алты 3х4 фото сурет (матовая);

 

Білімі туралы құжаттардың орыс тіліндегі аудармасы Ресей Федерациясындағы нотариуспен немесе ,аталған құжатты берген елдегі Ресей Федерациясының консулдығы немесе Елшілігімен куәландырылуы қажет.  Білімі және ғылыми атақтары белгіленген тәртіп бойынша тану және баламалығын белгілеу процедурасынан өткізілуі тиіс (толық ақпараттар -  www.nic.gov.ru).

ВИЧ-ке арналған тесттен өтіп, су көлігі қызметкерлері үшін мамандандырылған клиникадан медициналық куәлік алу қажет (Астрахань қаласы, Заводская алаңы, 17)

Институт басқа да қосымша мәліметтер талап етуге құқылы.

 

Оқуға арналған шартты бекіту

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтында оқуға арналған шартоқуға түсу сынақтарынан лайықты деңгейде өткен соң ресімделіп, білім алушылар қатарына алынады.

 

Сіздің шығындарыңыз мынадай болады:

 

- орыс тілін үйретуге және салалық пәнді оқытуға арналған дайындық курстары (қажет болған жағдайда);

- таңдаған бағыт (мамандық)бойынша оқыту құны;

- студенттік жатақханада тұру құны;

- медициналық анықтама мен ВИЧ (AIDS) арналған тесттің құны;

- медициналық сақтандыру немесе медициналық қызмет көрсету туралы шарт.

 

Сондай-ақ, қосымша төмендегі шығындар бар:

- білімі туралы құжаттарды сараптау;

- білімі туралы құжаттардың аудармасы (олардың бағасы туралы мәліметтерді Главэкспертцентрден білулеріңізге болады)

 

Теңіз және өзен көлігі Каспий институтындакітапханасындағы оқулықтарды пайдалану тегін көрсетіледі.

 
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
по вопросам антикоррупционной, антинаркоти- ческой и антитеррористической защищенности
8(8512)21-10-41, доб.124, 8-927-567-87-13